Bodypiercing

Je bent van plan een piercing te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een piercing is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de materialen en apparatuur moet worden voorkomen dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de piercer) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je piercing er niet mooier op maken.

Voordat je een piercing laat aanbrengen moet je een toestemmingsformulier naar waarheid invullen. Hierin staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid.  Als je jonger bent dan 16 jaar dan is een piercing alleen toegestaan als je een wettige vertegenwoordiger meeneemt en hij/zij het toestemmingsformulier ondertekent en zich legitimeert. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de studio en wordt vertrouwelijk behandeld.

Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de piercer op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn (bijv. medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, epilepsie e.d.). Tijdens de behandeling mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

Gezondheid

Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten, dan raadt de GGD je af om een piercing te laten aanbrengen.

• Diabetes
• Hemofilie
• Metaalovergevoeligheid
• Immuunstoornis
• Hart- en vaatafwijkingen
• Bij het gebruik van antistollingsmiddelen.
• Op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan.
• Op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen.

Het aanbrengen van een piercing

Voor het aanbrengen van de piercing wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Het zetten van een piercing moet steriel gebeuren. Dat wil zeggen; de naald en het sieraad die door je huid gaan, moeten uit een steriele verpakking komen en mogen niet met de blote handen worden aangeraakt. De piercer draagt tijdens het aanbrengen van je piercing handschoenen die vlak voor het aanbrengen van de piercing gedesinfecteerd worden met 70-80% alcohol. Het aanbrengen van een piercing kan heel even pijn doen. Het is de piercer echter verboden om je, zonder toestemming van een arts, te verdoven.

Het verzorgen van de piercing

Een pas aangebrachte piercing is te vergelijken met een diepe wond in je huid. Het is heel belangrijk dat je de piercing goed verzorgt. Je krijgt van de piercer mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je dat moet doen. In de instructie moet o.a. staan hoe de piercing verzorgd moet worden en dat je bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact moet opnemen met de huisarts. De wond die door het piercen is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Het helen van een piercingwond duurt soms lang (4 weken tot 9 maanden). Bij sommige mensen ontstaat als gevolg van het aanbrengen van een piercing littekenweefsel. Bovendien kan het gebeuren dat de wond lelijk geneest als deze ontstoken is geweest. Van sommige piercings is nog niet bekend wat de gevolgen zijn op latere leeftijd.

Richtlijnen

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van piercings. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de piercers zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren 1 keer per 2 jaar of de piercingstudio zich aan deze richtlijnen houden.