AV | LASER TATTOO REMOVAL

Deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen AV, hebben betrekking op de behandelingsovereenkomst tussen DURFF en de cliënt. Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

DURFF verplicht zich de cliënt volledig in te lichten over de behandeling en de wijze waarop die zal worden toegepast.

De cliënt verplicht zich alle inlichtingen te verstrekken die de behandelaar nodig heeft om de behandeling naar behoren uit te voeren. Voorafgaand aan de 1ste sessie zal de behandelaar dit nader toelichten.

DURFF verklaart zich volledig in te zullen inzetten om (delen van) een ongewenste tattoo vakkundig te verwijderen. DURFF kan evenwel nooit de garantie geven dat de tattoo in alle gevallen volledig verwijderd zal kunnen worden. Restjes inkt kunnen soms, hoe klein en vaag ook, zichtbaar blijven.

Het is mogelijk dat hier en daar een verschuiving van huidpigment te zien zal zijn. Het kan voorkomen dat de huid op de behandelde plek nooit volmaakt de kleur terug krijgt die hij had voor de behandeling(en).

DURFF is niet aansprakelijk indien de behandeling niet in die mate slaagt zoals cliënt zich zou voorgesteld kunnen hebben, noch is DURFF aansprakelijk voor een overblijvend litteken of ander lichamelijk letsel als gevolg van de behandeling.

Voorafgaand aan een behandelingen worden altijd foto’s gemaakt, waarmee de progressie wordt bijgehouden. Als de behandelaar het nodig vindt worden tijdens de behandeling notities gemaakt, welke worden bewaard in het cliëntendossier. Als de cliënt dat wenst kan deze informatie uit het dossier worden genomen.

Alle door cliënt aan DURFF verstrekte gegevens worden strikt geheim gehouden.

Indien cliënt verhinderd is een afspraak na te komen, dan dient hij/zij dat tenminste 24 uur van tevoren door te geven. Indien cliënt zonder af te zeggen niet komt opdagen voor de 1ste afspraak, dan is cliënt de aanbetaling kwijt. Indien cliënt zonder af te zeggen niet komt opdagen voor een vervolgafspraak, dan wordt er bij cliënt 25% procent van de sessie prijs in rekening gebracht of tenminste €25. 

DURFF verplicht zich voordat de behandelingsovereenkomst met cliënt wordt gesloten de sessie prijs aan cliënt mee te delen.

Betaling van afspraken of behandelingen dienen altijd te worden voldaan contant of per Tikkie.

DURFF kan deze AV te allen tijde wijzigen. Op de behandelingsovereenkomst van DURFF is het Nederlandse Recht van toepassing.

Cliënt verklaart dat hij bekend is met de lichamelijke risico’s die uit de behandeling kunnen voortvloeien.

JADE 240 3316 LJ DORDRECHT

ALLEEN OP AFSPRAAK

× Direct contact via WhatsApp!