RISICO’S 

Je bent van plan een tattoo te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van te voren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Omdat het bij het aanbrengen van een tattoo gaat om een huid doorborende handeling moet door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur voorkomen worden dat je besmet wordt met bloed overdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tattoo er niet mooier op maken. Onder de 16 jaar wordt een tattoo sterk afgeraden. Voordat je een tattoo laat aanbrengen wordt je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeëerder en wordt vertrouwelijk behandeld.

Het aanbrengen van een tattoo

Tijdens het aanbrengen van een tattoo worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding. De inkt en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de VWA, Keuringsdienst van Waren. Voordat de tattoo wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zonodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een tattoo moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt. De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de tattoo worden tissues gebruikt. Uiteraard moeten de tissues schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid. De tatoeëerder draagt tijdens het aanbrengen van je tattoo handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, een tissue of je huid. Na afloop wordt de tattoo verzorgd en afgedekt.

Het verzorgen van de tattoo

Een pas aangebrachte tattoo is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het tatoeëren is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na ca. 1 week genezen. Je krijgt van de tatoeëerder mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je de tattoo moet verzorgen. In de instructie moet o.a. staan dat je bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact op moet nemen met je huisarts. Gedurende de genezingstijd raden wij je aan om niet te zwemmen, niet in bad te gaan (douchen mag wel), niet te zonnebaden (ook niet onder de zonnebank) en geen gebruik te maken van de sauna en/of bubbelbad. Gebruik ook na de genezingstijd op je tattoo altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen.

Gezondheid

Als je lijdt aan één van de volgende gezondheidsklachten, dan raadt de GGD je af om een piercing te laten aanbrengen. • Diabetes • Hemofilie • Chronische huidziekte • Contactallergie • Immuunstoornis • Hart- en vaatafwijkingen • Bij het gebruik van antistollingsmiddelen • Op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan • Op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen.

Richtlijnen

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van tattoos. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de tatoeëerders zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Keuringsdienst van Waren controleren jaarlijks of de tattoo studio’s zich houden aan de richtlijnen.

JADE 240 3316 LJ DORDRECHT

ALLEEN OP AFSPRAAK

× Direct contact via WhatsApp!