AV | TATTOO

Deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen AV, hebben betrekking op de behandelingsovereenkomst tussen DURFF en de cliënt. Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

DURFF verplicht zich de cliënt volledig in te lichten over de behandeling en de wijze waarop die zal worden toegepast.

De cliënt verplicht zich alle inlichtingen te verstrekken die de behandelaar nodig heeft om de behandeling naar behoren uit te voeren. Voorafgaand aan het zetten van de tattoo zal de behandelaar dit nader toelichten.

DURFF verklaart zich volledig in te zullen inzetten om de tattoo naar alle tevredenheid van de cliënt te zetten, maar kan dit evenwel nooit garanderen. Het kan altijd voorkomen dat de huid van de cliënt niet mee wil werken of dat de cliënt tijdens het zetten teveel ongemak ondervind en daardoor niet goed stil kan zitten.

DURFF is niet aansprakelijk indien de behandeling niet in die mate slaagt zoals cliënt zich zou voorgesteld kunnen hebben, noch is DURFF aansprakelijk voor een overblijvend litteken of ander lichamelijk letsel als gevolg van de behandeling.

Na het zetten worden altijd foto’s gemaakt, DURFF zal deze gebruiken voor promotionele doeleinden en social media. Uiteraard krijgt de cliënt de foto’s doorgestuurd.

Alle door cliënt aan DURFF verstrekte gegevens worden strikt geheim gehouden.

Indien cliënt verhinderd is een afspraak na te komen, dan dient hij/zij dat tenminste 24 uur vantevoren door te geven. Indien een afspraak niet tijdig wordt afgezegd, dan is de cliënt de aanbetaling kwijt. 

Betaling van afspraken of behandelingen dienen altijd te worden voldaan contant of per Tikkie.

Het starttarief is €65 per tattoo.

DURFF kan deze AV te allen tijde wijzigen. Op de behandelingsovereenkomst van DURFF is het Nederlandse Recht van toepassing.

Cliënt verklaart dat hij bekend is met de lichamelijke risico’s die uit de behandeling kunnen voortvloeien.

JADE 240 3316 LJ DORDRECHT

ALLEEN OP AFSPRAAK

× Direct contact via WhatsApp!